Krby Žatec

Ekologický způsob topení?

by on 21. 8. 2020

Není pochyb o tom, že znečišťování životního prostředí je v současné době naléhavým tématem, o které by se měl alespoň trochu zajímat každý z nás. Z tohoto důvodu máme nejrůznější programy, například na třídění odpadu. Ale co topení? Jedním z běžných, avšak v současné době poněkud ustupujících způsobů vytápění domů je kotel na uhlí. Ten vytváří teplo spalováním výše zmíněného materiálu. Avšak je to dobrý nápad z hlediska ekologie?

Špatný z hlediska ekologie

V první řadě je nutné vzít v úvahu zplodiny. Na rozdíl od dřeva, uhlí obsahuje mnohem větší podíl škodlivých látek, mezi nimi například síru či velké množství dusičnanů. Ty se pak dostávají do vzduchu, neboť běžné komíny nemají, na rozdíl například od elektráren, odsíření. Není tedy pochyb o tom, že rozhodně přispívají ke znečišťování ovzduší. Dále zde máme fakt, že obnovitelných zdrojů energie stále ubývá. Mezi ně patří samozřejmě také uhlí. Je spočítáno, že máme zásoby přibližně ještě na padesát až sto let. Bylo by tedy vhodné jím šetřit a používat jej jen v krajní nouzi. Jak je vidět, z hlediska ekologie se nejedná o příliš dobrý způsob vytápění. Možná i to je jeden z důvodů, proč se od něj postupně upouští. A to je jen dobře.