Krby Žatec

Ochrana před nepoctivými věřiteli

by on 21. 8. 2020

Bohužel i v dnešní době je velmi snadné se nechat podvést, zvláště když nemáme znalost v některých oblastech, jak to vlastně chodí. Velmi snadným terčem jsou poté lidé, kteří se nachází v nějakém finančním problému a tak uzavřou smlouvu za velmi nevýhodných podmínek. Hlavní pro ně v tento moment bude, že získali obnos, který by je měl zachránit. Jak mylná představa, když v konečné fázi zaplatí i mnohonásobně více. Naštěstí není nic ztraceno, jelikož lze požádat o pomoc Úvěrovou záchranku, která skutečně umí i po uzavření smlouvy zachránit část financí, které jsou součástí nepoctivých praktik věřitelů nebo různých společností.

Bezplatné posouzení

Těžko se dá někomu přislíbit pomoc, když se smlouva a situace podrobně neposoudí. Úvěrová záchranka tento úkon provede po zaslání kopie smlouvy a stanovení odborníci posoudí její stav zcela zdarma. Každý případ je přirozeně individuální a tak rozhodně je třeba se věnovat podrobné odborné analýze. Pokud se vyhodnotí, že skutečně se jedná o nekalou praktiku, poté je již na samotném jedinci, zdali udělí plnou moc k zastoupení a tudíž k úspěšnému navrácení peněz, na které společnost neměla v žádném případě nárok. Odměna za tuto pomoc se vyplácí pouze z částky, která je vrácena zpět. Dobrou zprávou je, že Úvěrová záchranka skutečně šetří peněženku lidem, kteří spadli do takové nemilé situace.